W dniu 28 maja 2014 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie odbyło się szkolenie pracowników zakładu dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Szkolenie pratyczne poprzedzone było częścią teoretyczną obejmującą następujące zagadnienia:

  1. oceny stanu  poszkodowanego
  2. komunikacji z poszkodowanym
  3. ułożeniu w pozycji bezpiecznej
  4. postępowaniu przy urazach
  5. postępowania podczas napadu epilepsji, zasłabnięć, duszności, zawału serca, cukrzycy, zadławieniu
  6. resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

============================== 

Zimowe utrzymanie dróg

Czytaj więcej >>>

============================== 

Zbiórka zużytych opon

czytaj więcej >>> 

============================== 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów oświetleniowych

Czytaj wiecej >>> 

============================== 

Zbiórka nakrętek

Czytaj więcej >> 

=========================

Szanowni Państwo !

W ostatnim okresie ( listopad i grudzień 2013 roku)  na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej       w Gozdowie wystąpiło szereg niepokojących zjawisk. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Gozdowo została kilkukrotnie zablokowana. Niezbędne było ściąganie specjalistycznego sprzętu, częściowe blokowanie dojazdu np. ul. Płockiej.

          Dziękuję za zrozumienie, serdecznie Państwa przepraszam za niedogodności i utrudnienia w bezpiecznym przemieszczaniu się ul. Płocką i innymi ulicami Gozdowa.

           Ponieważ kilkukrotne próby odblokowania kanalizacji sanitarnej w niewielkich  odstępach czasu  nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, podjęto decyzję  o dokonaniu w dniu 16 grudnia 2013 roku (data i godzina widoczne na górnym niebieskim pasku zamieszczonego obok zdjęcia) monitoringu wizyjnego sieci kanalizacyjnej.  W sieci kanalizacyjnej znaleziono nieczystości, które nie powinny się tam nigdy znaleźć. W przewodzie kanalizacji sanitarnej np. ul Młyńska znaleziono kamień owinięty w szmaty, co może sugerować o celowym blokowaniu kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna ul. Płocka bardzo duży kamień blokujący rurę kanalizacyjną o średnicy 25 cm (kamień widoczny na zamieszczonym obok zdjęciu). 

    

W przeszłości znajdowaliśmy w rurociągach kanalizacji sanitarnej  części garderoby, szmaty, deski,  elementy plastikowe (np. z obróbek wykończeniowych) a nawet średniej wielkości główkę kapusty.

Przyznają Państwo, że przy normalnej eksploatacji nie mają prawa takie rzeczy znaleźć się w sieci kanalizacyjnej.

Powyższe ustalenia prowadzą do jedynego możliwego wniosku: studzienki kanalizacyjne znajdujące się na lub w bezpośrednim sąsiedztwie posesji traktowane są jako zsyp na śmieci albo jest to celowe działanie (np. kamień owinięty w szmaty) .

Bardzo Państwa proszę o  właściwe, zgodne z prawem korzystanie z dobrodziejstwa jakim jest kanalizacja sanitarna w swoich gospodarstwach domowych  

 

 

============================== 

 Awaria kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gozdowie ul. Płocka

W dniu 4 listopada 2013 roku doszło do kolejnej już awarii kanalizacji sanitarnej  w ul. Płockeij w Gozdowie 

poniżej kilka zdjęć z usuwania tej awarii.

Foto 1 Foto 2 Foto 3
04.11.2013 godz ok. godz 13 - Stwierdzono pęknięcia jezdni  - pod jezdnią brak gruntu. Podjęto natychniastową decyzję o zamknięciu drogi. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu podjęto decyzję o usunięciu awarii w dniu następnym.  Zamknięty odcinek drogi zabezpieczono barierkami, zainstalowano sygnalizację świetlną,  wyznaczono objazdy, w tym dla komunaikacji autobusowej.

W nocy z dnia 04 na 05 listopada 2013 roku nieznani sprawcy, nie bacząć, że mogą doprowadzić do  bardzo poważnego wypadku drogowego kradną syganlizację świetlną. 

05.11.2013 godziny poranne - usuwanie awarii. Prace ziemne przy usuwaniu. Głębokośc wykopu  ok. 5 m Grunt nasiąknięty powodujący obrywanie się skarp wykopu.

05.11.2013 Celem usunięcia awarii niezbędne jest wyrwanie uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej. 
Foto 4 Foto 5

Po usunięciu awarii w dniu 05 listopada 2013 roku następuje częściowe zasypanie wykopów. Ze względu na znacznie uwodniony urobek z wykopu, urobek ten miesza się z przywiezionym żwirem. Ulica na odcinku awarii pozostaje nadal nieprzejezdna. W dniu 6 listopada  następuje dowiezienie ziemi i gruzu oraz jego zagęszczenie.  

Osoby, mogące przyczynić się do wykrycia sprawcy kradzieży syganliazcji świetlnej prosimy o przekazanie informacji na Policję w Gozdowie.

 05.11.2013 - Teren niestabilny - następują liczne osunięcia ziemi, powodujące odkrycie przewodów sieci gazowej, wodociągowej i telefonicznej. Niezbędne jest zabezpieczenie tych sieci przed uszkodzeniem.  05.11.2013. Niezbędne do usunięcia awarii (połączenia uszkodzonych rurociagów) jest zabezpieczenie pracowników przed osunięciami ziemi ścianami oporowymi.

opracował D.Lazarowski