Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie przyjmie nieodpłatnie każdą ilość kamieni polnych oraz gruzu budowlanego.

Warunkiem odbioru kamieni polnych i gruzu budowlanego jest ich wielkość

(wymiary te uzależnione są od szerokości gardzieli kruszarki)

Zakład nie przyjmuje kamieni i głazów o średnicy powyżej 50 cm średnicy.

Warunkiem odbioru gruzu budowlanego jest ich wielkość i  skład. 

 Zakład nie przyjmuje:

  • pomników z cmentarzy,
  • głazów z fundamentów o średnicy powyżej 50 cm,
  • bloków betonowych i  żelbetowych o wymiarach powyżej 50 cm szerokości i100 cm długości,
  • zanieczyszczonego gruzu budowlanego, w szczególności:  słomą, drewnem, styropianem, folią budowlaną, materiałami izolacyjnymi (papą, watą stosowaną do ociepleń, itp.), stłuczką szklaną i eternitem.

Przyjęty gruz zostanie za pomocą mobilnej kruszarki rozdrobniony a następnie przeznaczony na remonty dróg znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo. 

W sprawie omówienia przyjęcia gruzu prosimy o kontakt z biurem zakładu: 

kontakt osobisty lub listowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie

ul. K. Gozdawy 12; 09-213 Gozdowo

e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info

tel. 24 2762539

lub kierownikiem Zakładu 

e-mail: kierownik.gzgk@gozdowo.info 

tel.  784 655 809