W dniu 28 maja 2014 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie odbyło się szkolenie pracowników zakładu dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Szkolenie pratyczne poprzedzone było  częścią teoretyczną obejmującą następujące zagadnienia:

  1. oceny stanu  poszkodowanego
  2. komunikacji z poszkodowanym
  3. ułożeniu w pozycji bezpiecznej
  4. postępowaniu przy urazach
  5. postępowania podczas napadu epilepsji, zasłabnięć, duszności, zawału serca, cukrzycy, zadławieniu
  6. resuscytacji krążeniowo-oddechowej.