ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

          Chcąc pomóc osobom niepełnosprawnym, Gmina Gozdowo zorganizowała akcję mającą na celu zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek „PET”. Akcja ta nadal cieszy się dość dużym zainteresowaniem.  
          Zebrane nakrętki zostaną przekazane Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło im. Marcina Kasprzaka w Lelicach, wcelu pozyskania sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

          Zbierając zakrętki, przyczynimy się również do zmniejszenia ilości odpadów znajdujących się na składowiskach, ponieważ butelki pozbawione nakrętekmożna łatwo zgniatać, dzięki czemu zmniejsza się ich objętość. Jeśli tego nie zrobimy, zakorkowana butelka trafi na składowisko odpadów, zajmując tym samym dużo cennej przestrzeni.
          Firmy recyklingowe zebrane zakrętki przerabiają na surowiec wtórny (plastikowy granulat), który następnie jest przetwarzany przez producenta na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów.
Zachęcamy wszystkie osoby, które chcą pomóc, aby przekazywały zgromadzone nakrętki do punktów zbiórki, które zostały wyznaczone:
w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
w lokalnych szkołach
w Urzędzie Gminy w Gozdowie
.


Mamy nadzieję, iż wspólnie pomożemy tym, którzy naszego wsparcia potrzebują i zadbamy o środowisko naturalne.