W dniach od 14 do 16 października 2013 roku na terenie Gminy Gozdowo prowadzona była powszechna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W ciągu 3 dni zebrano około 20 przyczep zużytych opon.  

zdjęcia wykonane w dniu 16 października 2013 roku

 

ZUŻYTE OPONY.


Istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także rolniczych opon diagonalnych.


Opony należy dostarczyć we własnym zakresie na plac Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo.
W celu pozostawienia opon, należy się zgłosić do biura GZGK, aby pracownicy mogli dokonać sprawdzenia stanu
czystości przekazywanych opon i wskazać miejsce ich składowania.

Opony muszą być czyste, bez zanieczyszczeń typu piasek, ziemia, itp. oraz bez felg
Opony można przekazywać w każdy wtorek od 8,00 do 12,00 .


Odbiór opon zostanie zorganizowany przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA.

Odebrane opony zostaną odtransportowane do punktów odzysku i recyklingu.