UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016

 

Drogi gminne

Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, należy kierować do  instytucji:

Gminny Zakład Gospodarki KomunalnejwGozdowie

ul. Krystyna Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo, tel. 24 276 25 39
bezpośredni kontakt: Wiesław Szczechowicz, tel. 795 597 785
Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych - pełniony będzie dyżur w godzinach: 5:00–22:00  

W razie konieczności zostanie wyznaczony całodobowy dyżur w siedzibie GZGK.

Dyżur może zostać skrócony lub zawieszony w zależności od istniejących warunków atmosferycznych.

Dyżurny będzie udzielał informacji dotyczących przejezdności dróg gminnych.


Drogi powiatowe:

Wykaz długości dróg powiatowych na terenie Gminy Gozdowo  

 Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, należy kierować do  instytucji:: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu 

ul. Kościuszki 1a 09-200 Sierpc, tel. (24) 275 21 13, (24) 275 77 80

bezpośredni kontakt: Artur Obrębski, tel. 502 211 529

Pełniony będzie dyżur w godzinach: 5:00–13:00 i 14:00–22:00 każdego dnia.

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wyznaczony całodobowy dyżur w siedzibie ZDP. Dyżur może zostać skrócony lub zawieszony w zależności od istniejących warunków atmosferycznych. Dyżurny będzie udzielał informacji dotyczących przejezdności dróg.

 

Drogi wojewódzkie:

 nr 560 - Brodnica-Rypin-Sierpc-Bielsk (na odcinku Bonisław-Lelice-Zbójno)

Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, należy kierować do  instytucji:: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Gostynin - Płock

ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 25 43
bezpośredni kontakt do Obwodu w Bielsku: Tomasz Dąbrowski, tel. 24 261 51 00 kom. 608 335 036