WodomierzPodaj Odczyt Wodomierza

GZGK w Gozdowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów wprowadził bardzo prosty system przekazywania odczytów wodomierzy. 

Przypominamy  o konieczności przekazania odczytu wodomierzy tym Klientom, których nie udało się zastać w domu naszemu pracownikowi.

W każdym przypadku braku możliwości dokonania odczytu, Nasz pracownik pozostawi informacje w jaki sposób przekazać odczyt wodomierzy.

 Aby Klienci nie mieli wątpliwości, że płacą za faktyczne zużycie wody, umożliwiamy im przekazanie odczytu wodomierza  na kilka sposobów:

1. telefonicznie pod numerem telefonu 24 276 25 39 w godzinach od 7,17 do 15,15;

2. osobiście, w biurze GZGK w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 12 - w godzinach pracy Zakładu od 7,15 do 15,15;

3. drogą elektroniczną wg przygotowanego w tym celu poniższego formularza.  

W celu ochrony przed przypadkowym wysłaniem e-maila zastosowano captchę (słowno literowy ciąg znaków),  bez którego nie jest możliwe skuteczne wysłanie odczytu wodomierzy. 

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać wyłącznie wskazanie w pełnych metrach sześciennych (cyfry oznaczone kolorem czarnym), bez cyfr po przecinku (kolor czerwony).

UWAGA:

Przed wysłaniem odczytu prosimy o sprawdzenie poprawności wypełnionego formularza. 

 ===================================================================

Jak należy poprawnie odczytać wodomierz.

Podając do rozliczenia ilość zużytej wody odczytujemy tylko cyfry czarne: metry sześcienne.
 Cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne 

Rys. 1 Wodomierz Nr 1 

Wskazanie wodomierza nr 1 - 487 m3

                                                                Rys. 2  Wodomierz nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Wskazanie  wodomierza nr 2 - 204  m3

======================================================================

Podaj odczyt wodomierza drogą elektroniczną 

Pola oznaczone * są wymagane.