Informacja w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wójt Gminy Gozdowo informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzja znak Wa.RET.070.1.346.3.2018 z 22 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w dniu 30 lipca 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), zacznie obowiązywać od dnia 7 sierpnia 2018 roku.

Cennik dostępny w załączniku.

 Uaktualnił:

Krzysztof Pawłowski