W dniu 24 listopada 2007 r. na sesji połączonej z uroczystością 35-lecia istnienia Gminy Gozdowo Uchwałą Nr 77/XIII/07 Rady Gminy w Gozdowie został powołany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (dalej GZGK w Gozdowie). Celem , który przyświecał powołaniu Zakładu było podniesienie jakości usług w zakresie gospodarki komunalnej.

 Z dniem 01 stycznia 2008 roku na mocy Zarządzenia Nr 53/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku Wójta Gminy Gozdowo pierwszym p.o. Kierownika GZGK w Gozdowie zostaje Pan Sławomir Krystek.   

Z dniem 01 marca 2008 roku na mocy Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku Wójta Gminy Gozdowo Kierownikiem GZGK w Gozdowie zostaje Pan Sylwester Czajkowski.

W początkach działalności Zakład zatrudnia 6 osób; dwie osoby w administracji, trzech konserwatorów oraz inkasenta. Zakład nie posiadał swojej bazy lokalowej i funkcjonował w budynku Urzędu Gminy.

W kwietniu 2009 r. został oddany do użytku odnowiony budynek administracyjno – warsztatowy Spółdzielni Usług Rolniczych i na dzień dzisiejszy jest to siedziba GZGK. Wyposażenie budynku w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie prowadzenia administracji a także umożliwia wykonywanie drobnych napraw warsztatowych. Na terenie bazy zlokalizowane są również dwie duże wiaty magazynowe, które zostały zaadoptowane jako garaże dla maszyn i urządzeń, wykorzystywanych przez Zakład. 

Zarządzeniem Nr 25/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku Wójt Gminy Gozdowo na czas choroby Kierownika GZGK w Gozdowie Pana Sylwestra Czajkowskiego powierza obowiązki Kierownika GZGK w Gozdowie Panu Wiesławowi Szczechowicz – pracownikowi GZGK w Gozdowie zatrudnionemu w Zakładzie na stanowisku Brygadzisty.

Kolejnym zarządzeniem Wójta Gminy Gozdowo Nr 45/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku z dniem  30 lipca 2012 roku ze stanowiska Kierownika GZGK zostaje odwołany Pan Sylwester Czajkowski a pełnienie obowiązków (p.o.) Kierownika GZGK w Gozdowie od dnia 30 lipca 2012 roku do czasu powołania nowego kierownika powierzono P. Wiesławowi Szczechowicz.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gozdowo Nr 66/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku z dniem 01 września 2012 roku na stanowisko Kierownika GZGK w Gozdowie powołany został P. Dariusz Lazarowski. Kolejnym Zarządzeniem Wójta Gminy Gozdowo Nr 67/2012 z funkcji p.o. Kierownika GZGK w Gozdowie zostaje odwołany Pan Wiesław Szczechowiecz.

 Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest 13 osób.