Zarządzenia Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie:

Wydane w 2014 roku  

 

 Nr zarządzenia  data wydania w sprawie:     data wejścia w życie

Status zarządzenia

2/2014 12-02-2014 wprowadzenia "Cennika usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie". 12-02-2014

Obowiązujące

Uchyla Zarządzenie Nr 20/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie       z dn. 28-12-2012

1/2014 03-01-2014 wprowadzenia "Zakładowego cennika usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, nie ujętych  w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych".  03-01-2014


Zmienione Zarządzeniem Nr 4/2015 Kierownika GZGK w Gozdowie       z dn. 10-04-2015r


Zarządzenia Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie:

Wydane w 2013 roku  

 Nr zarządzenia  data wydania w sprawie:     data wejścia w życie

Status zarządzenia

11/2013 31-12-2013 powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników wyposażenia z dniem podpisania

Zrealizowano

10/2013
06-12-2013
szczegółowych zasad postępowania z dokumentacją przyjmowaną, wytwarzaną, ewidencjonowaną i przechowywaną w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
01-01-2014

Obowiązujące Zarządzenie,  Zał. 1,    Zał. 2,  Zał 3

Uchyla Zarządzenie Nr 5/2013 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 06-05-2013r

9/2013 28-11-2013
wprowadzenia "Regulaminu Przytuliska dla zwierząt przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie"
01-12-2013r

Obowiązujące

 8/2013 21-11-2013
ustanowienia dnia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy w Gminny Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
z dniem podpisania

Zrealizowano

7/2013 06-11-2013 zmiany zarządzenia Nr 15/2012 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dnia    27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki paliwami, ustalenia zakładowych norm zużycia paliw i olejów silnikowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie  z dniem podpisania

Obowiązujące

 Zmienia Zarządzenie Nr 15/2012 Kierownika GZGK  w Gozdowie z dn. 27-12-2012

6/2013 04-11-2013 powołania komisji do ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego STAR 200 Nr rej. WSE 6E87 Nr nadw. ..... rok. pr. ....., będacego na stanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. z dniem podpisania

Zrealizowano 

5/2013 06-05-2013 szczegółowych zasad postępowania z dokumentacją przyjmowaną, wytwarzaną, ewidencjonowaną    i przechowywaną w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie 

z dniem podpisania

Uchylone Zarządzeniem10/2013 Kierownika GZGK  w Gozdowie z dn. 24-01-2011

4/2013 06-05-2013 zmiany "Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie". z dniem podpisania

Obowiązujące

 Zmienia  Zarządzenie Nr 8/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie  z dn. 22-10-2012

3/2013 30-04-2012 zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej           w Gozdowie". 01-05-2013

Obowiązujące

 Zmienia  Zarządzenie Nr 21/2012 Kierownika GZGK  w Gozdowie z dn. 31-12-2012

2/2013 22-04-2013 zmiany Zarządzenia Nr 10/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie ewidencji i rozliczania czasu pracy   w godzinach nadliczbowych pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie 01-05-2013r

Obowiązujące

 Zmienia Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 05-11-2012  

1/2013 11-03-2013 higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  z dniem podpisania

Obowiązujące

Uchyla Zarządzenie  Nr 10/2008 Kierownika GZGK w Gozdowie z 01-10-2008r

Zarządzenia Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie:

Wydane w 2012 roku  

Numer zarządzenia Data wydania  w sprawie:  data wejścia     w życie  Status zarządzenia
1/2012 02-01-2012 ustalenia cennika za pracę koparko-ładowarki MTZ z dniem podpisania

uchylone przez Zarządzenie 20/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie

2/2012 01-04-2012 upoważnień do podpisywania dokumentów w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dniem podpisania obowiązujące
3/2012 30-07-2012 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dniem podpisania uchylone przez Zarządzenie 21/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie
4/2012 30-07-2012r.   zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki
 Komunalnej w Gozdowie.
z dniem podjęcia uchylone przez Zarządzenie 100/2012  Wójta Gminy Gozdowo
 4A/2012 03-10-2012r. powołania komisji do ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki PEUGEOT 206, Nr rej. WSE 56VE, będący na stanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  z dniem podjęcia zrealizowane  
 5/2012 15-10-2012r.  przeprowadzenia inwentaryzacji zarejestrowanych, kasacji zużytych i nieaktualnych  pieczęci  z dniem podjęcia zrealizowane
 6/2012  15-10-2012r. zasad zamawiania, ewidencjonowania, przechowywania i niszczenia pieczęci.  z dniem podjęcia obowiązujące
 7/2012  22-10-2012r. przeprowadzenia inwentaryzacji aparatów telefonicznych komórkowych  znajdujących się w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  z dniem podjęcia zrealizowano
 8/2012  22-10-2012r przyjęcia „Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” z dniem podjęcia

obowiazujące

Zmienione przez Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 06-05-2013r  

 9/2012  29-10-2012r refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie. z dniem podjęcia obowiązujące
 10/2012  05-11-2012r. ewidencji i rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  z dniem podjęcia obowiązujące
 11/2012  05-11-2012r  powołania komisji do ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu specjalnego „Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne” marki Volkswagen Transporter, Nr rej. WSE 88YT, będącego w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  z dniem podjęcia zrealizowano
12/2012 05-11-2012 powołania komisji do ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla   ciągnika rolniczego Ursus 912, Nr rej. WSE  03RA, będącego na stanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  z dniem podjęcia  zrealizowano
 13/2012 20-12-2012  zmiany  „Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” z dniem podjęcia  obowiązujące
 14/2012  27-12-2012  wprowadzenia w życie: 

1.    „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”

2.    „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”

w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie

 z dniem podjęcia  obowiązujące
 15/2012 27-12-2012r.   określenia zasad gospodarki paliwami ,  ustalenia zakładowych norm zużycia paliw i olejów silnikowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie  z dniem 01-01-2013r  obowiązujące
 16/2012 27-12-2012r.   wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych  z dniem  podjęcia  obowiązujące
 17/2012 27-12-2012r prowadzenia  Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dniem podjęcia    obowiązujące
18/2012 27-12-2012 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
 z dniem podjęcia uchylone przez Zarządzenie 21/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 31-12-2013r
19/2012 28-12-2012r  wprowadzenia ”Zakładowego cennika usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie,  nie ujętych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych”.
 z dniem 01-01-2013r.  uchylone przez Zarządzenie 1/2014 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 03-01-2014r
20/2012  28-12-2012r  wprowadzenia ”Cennika usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie”.
 z dniem 01-01-2013r.  uchylone przez Zarządzenie 2/2014 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 12-02-2014r 
21/2012  31-12-2012r wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.  
 z dniem 01-01-2013r obowiązujące
22/2012 31-12-2012 przepisów regulujących gospodarke finansową (Zarządzenie zmiania Zakładowy plan kont i instrukcję obiegu i kontroli dokumentów) z dniem podpisania obowiązujące
23/2012 31-12-2012 powołania Komisji do spraw ustalenia wielkości zapasów materiałów znajdujących się na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dniem podpisania zrealizowano
24/2012 31-12-2012 powołania Komisji do spraw wyceny środków trwałych znajdujących się na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dniem podpisania zrealizowano
25/2012 31-12-2012 norm służących do określenia służebności przesyłu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z dniem podpisania obowiązujące
26/2012 31-12-2012 powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników wypodsażenia z dniem podpisania zrealizowano
27/2012 31-12-2012 zmiany zarządzenia w sprawie upoważnień do podpisywania dokumentów w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie z dniem podpisania

 obowiązujące

Zmienia Zarządzenie 2/2012 Kierownika GZGK w Gozdowie z dn. 01-0402012

 opracował D.Lazarowski