Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 12; 09-213 Gozdowo

REGON: 141220175

NIP 776-165-91-01

Rok założenia: 2007

Numer konta: 57  9015  0001  2001  3900  0299  0015

 tel.:  (24)  276 25 39 

 

www.gozdowo.info
e-mail: biuro.gzgk@gozdowo.info

_______________________________________________________________________________________

p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Gozdowie

Wiesław Szczechowicz

e-mail: kierownik.gzgk@gozdowo.info

_____________________________________________________________________________________ 

Księgowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie

Elżbieta Krasińska

e-mail: ksiegowosc.gzgk@gozdowo.info

_____________________________________________________________________________________ 

Konserwator sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lelicach

Stanisław śmigielski 
tel: 728 805 810

_______________________________________________________________________________________

Konserwator sieci wodociągowej Gozdowo
Kazimierz Różański
tel: 728 805 815