Uzdatnianie Wody

Autor: Patryk Karolkowski

Data publikacji: 2020-04-16 14:44:38    W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o jakość oraz walory zapachowe wody dostarczanej z Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie i Lelicach informujemy, że  dezynfekcja wody pitnej odbywa się poprzez różne metody chlorowania m. in. poprzez podchloryn sodu.

Dezynfekcja podchlorynem sodu należy obecnie do najczęściej stosowanych metod dezynfekcji wody, instalacji wody pitnej, instalacji wody grzewczej, urządzeń, butelek i przedmiotów. Jest to jednocześnie bezpieczna i skuteczna metoda usuwania szkodliwych bakterii, drobnoustrojów, grzybów, wirusów oraz glonów.

Podchloryn efektywnie usuwa miedzy innymi: bakterie gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), legionelli (Legionella pneumophila), enterokoków (Enterococcus), grzybów kropidlaka czarnego (Aspergillus niger Tiegh), drożdżaków (Candida albicans), które powodują wiele powszechnie występujących zakażeń, zatruć i niebezpiecznych chorób dla zdrowia i życia. NaOCI jest najskuteczniejszym środkiem w przypadku usuwania biofilmu występującego w instalacjach wodnych. Kolejnym zastosowaniem podchlorynu sodu jest unieszkodliwienie toksyn. Właściwości chemiczne NaOCI pozwalają na inaktywowanie szerokiego spektrum toksyn np. rycyny, jadu kiełbasianego, politoksyny, tetrodotoksyny, mykotoksyny. Wysoka skuteczność biobójcza wynika z cech chemicznych NaOCI jako dezynfektanta o silnych właściwościach utleniających. Dzięki zastosowaniu podchlorynu nie tylko usuwamy zakażenie istniejące w momencie jego dozowania, ale zabezpieczamy wodę również przez skażeniem wtórnym.             W wodzie pozostaje podchloryn resztkowy, tj. nieznaczna ilość chloru, która wyklucza ponowny rozwój bakterii, czy wirusów z ich odpornych form przetrwalnikowych. Najczęściej wykorzystywane stężenie roztworu podchlorynu do dezynfekcji to 0,6 mg/l.

Oczywiście jako Zakładowi wodociągowemu zależy na tym by przy produkcji wody stosować jak najmniejsza ilość tego typu środków, a nawet jeśli jest to możliwe całkowicie z nich zrezygnować. Natomiast wymagania wynikające za Rozporządzenia Ministra Zdrowia, jak i zdrowy rozsądek, nakładają na nas obowiązek dostarczenia bezpiecznej wody pod względem bakteriologicznym. Naczelna zasadą przy wodzie pitnej jest nie występowanie w niej bakterii, a gwarantem tego jest stosowanie dezynfektanta, który nie dopuszcza do ich rozwoju w systemach wodociągowych. Należy wyjaśnić, że dawkowanie w/w środków nie odbywa się w sposób dowolny. Maksymalny poziom dawek określa stosowanie Rozporządzanie Ministra Zdrowia.

Zakład stara się sprostać oczekiwaniom mieszkańców i stosuje dezynfekcję wody w możliwie niskich dawkach. Pamiętajmy, że Gozdowo i okolice nie należą do najzasobniejszych pod względem pokładów głębinowych, z których woda może być ujmowana. Woda ta jednak wymaga stałego dawkowania do niej dwutlenku chloru. Doceńmy, że w Naszej Gminie pomimo suszy i tak głośnych ostatnio zagrożeń hydrologicznych cały czas mamy wodę, a miejscowe spadki ciśnienia wynikają jedynie z dużych poborów wody do podlewania. Uspokajamy, że obecnie nie ma problemów zajmowaniem i produkcją wody dla mieszkańców Naszej Gminy. Dostarczana przez Nas woda jest bardzo dobrej jakości. Przewagą kranówki jest fakt, że jest ciągle badania i świeża. Woda butelkowana może stać na sklepowych półkach bardzo długo, jest badana w momencie rozlewania i narażona na różne temperatury przechowywania, nie zbadano do końca wpływu plastiku na jakość spożywanej wody.

Nasza woda badana jest przez Sanepid oraz firmę Jars S.A. w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badaniu poddawane jest 23 różnych parametrów. Zakład regularnie publikuje na swojej stronie internetowej wyniki badań: www.gozdowo.info