NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD DNIA 1 LIPCA 2013r.

 

            Od dnia  1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina Gozdowo przejęła odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w zamian  za comiesięcznie wnoszoną opłatę.

W drodze przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gozdowo została wybrana firma „SUEZ” Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Przygotowane zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w dwóch terminach:

jeden dla odbioru odpadów zmieszanych (pojemniki),

drugi na odbiór odpadów selektywnie zbieranych (worki).