MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
informuje

UŻYTKOWNIKÓW BATERII I AKUMULATORÓW

Nie wyrzucaj zużytych baterii i zużytych akumulatorów do kosza z innymi odpadami komunalnymi!
Zbieraj je i oddawaj do punktów selektywnej  znajdujących się m. in. zbiórkiw urzędach, szkołach, biurach!

 Czy wiesz, że zużyte baterie i zużyte akumulatory są odpadami niebezpiecznymi - stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również dla środowiska! Zawierają toksyczne metale ciężkie, tj.: rtęć, ołów i kadm.

Każda bateria i każdy akumulator, która zawiera:

· powyżej 0,0005% wagowo rtęci - jest oznaczona symbolem Hg

· powyżej 0,004% wagowo ołowiu - jest oznaczona symbolem Pb

· powyżej 0,002% wagowo kadmu - jest oznaczona symbolem Cd  

 RTĘĆ (Hg) i większość jej związków jest silnie toksyczna. Gdy wniknie do środowiska wodnego tworzy związki, które przedostają się i kumulują w organizmach żywych. Może trafić do organizmu człowieka m. in. poprzez spożywanie zanieczyszczonych nią pokarmów pochodzenia morskiego. Silnie szkodliwe działanie ma także rtęć w postaci par, która wchłaniana przez układ oddechowy dostaje się do krwi. Powoduje uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz nerek, ostre zatrucie parami wywołuje zapalenie płuc i oskrzeli.

 

OŁÓW (Pb) – jego związki kumulują się w organizmie, przenikają do krwiobiegu i łączą się z czerwonymi krwinkami. Przedostaje się do tkanek miękkich oraz kości. Powoduje zaburzenia tworzenia krwi, nadciśnienie tętnicze, neuropatię, a także uszkodzenia mózgu.

 

KADM (Cd) ma działanie toksyczne powodujące m. in.: uszkodzenie nerek, anemię, osteoporozę, zaburzenia układu krążenia oraz funkcji rozrodczych. Kumuluje się przede wszystkim w nerkach i wątrobie. Długo utrzymuje się w organizmie – jego stężenie w nerkach po 15 latach od zatrucia zmniejszy się tylko o połowę.

Pamiętaj, że szkodzą również występujące w bateriach i akumulatorach związki zawierające cynk, nikiel, mangan, lit, jeśli w dużych stężeniach dostaną się do środowiska i organizmu człowieka. Ten nieobojętny wpływ baterii i akumulatorów na środowisko to główny powód konieczności selektywnego zbierania i oddawania do unieszkodliwienia.

Postępowanie każdego z nas ma wpływ na jakość środowiska!

Zawartość

============================================== 

Na terenie Gminy Gozdowo pojemniki na zużyte akumulatorki i baterie rozstawione są w Szkołach, Urzędzie Gminy w Gozdowie, Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.