================================== 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (chwasty, trawa, zwiędłe liście, itp.) 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym również odpadów zielonych, może być realizowana poprzez ich gromadzenie:

  • w przydomowym kompostowniku, którego zawartość będzie przez Państwa wykorzystywana we własnym zakresie
  • w odpowiednim worku (worek koloru brązowego).  
Worki można pobrać w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie ul. K. Gozdawy 12, w godzinach pracy Zakładu (od 7,15 do 15,15)

 

Odpady ulegające biodegradacji  w tym odpady zielone odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów przez firmę SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 

Worki z odpadami ulegającymi biodegradacji należy wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów  najpóźniej do godziny 7,00.

 

Krzysztof Pawłowski

Kierownik GZGK w Gozdowie