Selektywna zbiórka odpadów zawierających popioły paleniskowe

Selektywna zbiórka popiołów pochodzących z palenisk, może być realizowana poprzez ich gromadzenie:

  • w odpowiednich pojemnikach  
Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie   ul. K. Gozdawy 12, w godzinach pracy Zakładu (od 7,15 do 15,15). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Zakładu lub pod numerem telefonu  24 2762539.

 

UWAGA !! : Ze względu na gromadzenie przez mieszkańców gminy popiołu paleniskowego w pojemnikach 120 a nawet 240 litrów uprzejmie informuję, że ze względu na wagę pojemnika, POPIÓŁ GROMADZONY W POJEMNIKACH WIĘKSZYCH NIŻ 80 LITRÓW NIE BĘDZIE ZABIERANY PRZEZ GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOZDOWIE SPRZED PAŃSYWA  POSESJI. 


  • Popioły  odbierane są z terenu miejscowości GOZDOWO i LELICE.

  • Popioły paleniskowe odbiera od Państwa Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

  • Popioły odbierane są w drugi i ostatni czwartek miesiąca w okresie od listopada do kwietnia.
  • Popioły odbierane są w ostatni czwartek miesiąca w okresie od maja do października.

 

Pojemniki  z popiołem należy wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów  najpóźniej do godziny 8,00.

 Uwaga !  

W przypadku stwierdzenia w workach lub pojemniku na popiół innych odpadów (np. ulegających biodegradacji  - obierki, i innych  np. papier, szkło, plastik, itp.)   bądź dostawiane będą worki lub pojemniki zawierające inne odpady, odpady te nie będą zabierane.  

 

Każdy z mieszkańców Gminy Gozdowo może własnym transportem dostarczyć  na teren bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie ul. K. Gozdawy 12,  każdą ilość popiołów. Popiół należy dostarczyć w dni robocze w godzinach 7,15- 15,00 i rozładować w miejscu wskazanym przez pracownika Zakładu. 

    

Krzysztof Pawłowski

Kierownik GZGK w Gozdowie