Od dnia  1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina Gozdowo przejęła odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w zamian  za comiesięcznie wnoszoną opłatę.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gozdowo wykonuje  firma „SUEZ” Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 

  SEGRAGACJA

Odbiór selektywnie zebranych odpadów realizowany będzie zgodnie z harmonogramem 1 raz w miesiącu. Wystawiać należy tylko worki pełne.

Worki na odpady komunalne zbierane selektywnie są dostarczane sukcesywnie przez firmę dokonującą zbiórki lub można je pobrać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

Poniżej przedstawiamy sposób segregacji odpadów komunalnych:

kolor worka rodzaj odpadów co można wrzucać do worka czego nie można wrzucać
worek niebieski papier i tektura gazety, magazyny, katalogi, prospekty,l isty,  papier do pisania, zeszyty, książki, tekturowe pudełka i kartony,  torebki i worki papierowe zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii,  torebek plastikowych, tekstyliów, styropianu, opakowań po środkach ochrony roślin,  nawozach, opakowań po materiałach niebezpiecznych np. oleju,  opakowań po produktach spożywczych i mięsnych, artykułów higienicznych np. pieluch jednorazowych, worków po cemencie i zaprawach, tapet.
worek zielony szkło czyste słoiki bez nakrętek, jednorazowe butelki białe i kolorowe po sokach, napojach, wodzie bez korków i zakrętek, szklane opakowania po kosmetykach ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek, szkła zbrojonego, zakrętek, kapsli i korków, zużytych żarówek, lamp halogenowych, szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych wraz z zawartością ,szkła okiennego, luster, szkła żaroodpornego.  okularowego
worek żółty tworzywa sztuczne/opakowania wielomateriałowe zgniecione jednorazowe butelki po napojach, opakowania po srodkach do prania, szamponach, mydłach w płynie, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, reklamówki plastikowe , plastikowe nakrętki od butelek, plastikowe opakowania po kosmetykach opakowań plastikowych z resztkami zawartości, opakowań po lekarstwach, opakowań i butelek po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), pojemników po farbach i lakierach, styropianu, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, baterii, opakowań  po aerozolach.

 

  Wymienione frakcje, których nie można wrzucać do odpadów segregowanych, należy wrzucać do odpadów zmieszanych.

 

 ==============================