W dniu 24 listopada 2007 r. na sesji połączonej z uroczystością 35-lecia istnienia Gminy Gozdowo Uchwałą Nr 77/XIII/07 Rady Gminy w Gozdowie został powołany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Celem powołania Zakładu jest podniesienie jakości usług w zakresie gospodarki komunalnej.
W początkach działalności Zakład zatrudniał 6 osób; dwie osoby w administracji, trzech konserwatorów oraz inkasenta. Zakład nie posiadał swojej bazy lokalowej i funkcjonował w budynku Urzędu Gminy.
W kwietniu 2009 r. został oddany do użytku odnowiony budynek administracyjno – warsztatowy SUR i na dzień dzisiejszy jest to siedziba Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wyposażenie budynku w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie prowadzenia administracji a także umożliwia wykonywanie drobnych napraw warsztatowych.
 
Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie:
1) Produkcja i dostawa wody,
2) Zarządzania, konserwacji i eksploatacji wodociągów wiejskich oraz ujęć wody na terenie gminy w szczególności:
- bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
- bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja, zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
- zapewnienie dostaw wody o określonej jakości,
- zawieranie umów na dostarczanie wody z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci wodociągowej,
- naliczanie i inkasowanie opłat za pobraną wodę,

3) Konserwacji i eksploatacji kanalizacji wiejskiej:
- bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
- bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja,
- zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
- bieżące odprowadzanie ścieków,
- przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
- zawieranie umów na odbiór ścieków z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci,
 - naliczanie i inkasowanie opłat za odprowadzanie ścieki,

4) Realizację czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i zapewnienie ich przejezdności w okresie zimowym,

5) Świadczenia usług innym podmiotom głównie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z szamb bezodpływowych,

6) Konserwowania i utrzymywania zieleni, zadrzewień na gruntach stanowiących własność gminy,

7) Utrzymanie czystości na terenach w stosunku do których obowiązek ten spoczywa na Gminie,

8) Wykonywania innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.