Popioły Paleniskowe 


Popiół

ZABRANIA SIĘ! Gromadzenia popiołu i odpadów zielonych w pojemnikach przeznaczonych do odpadów zmieszanych lub pozostałych, które nie należą do odpadów selektywnie zebranych oraz w workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Popiół z palenisk domowych należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny w zakupionych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, różnego rodzaju metalowych pojemnikach lub wiadrach o pojemności maksymalnej 80l.

Urząd Gminy w Gozdowie oferuje dwie możliwości wyposażenia posesji w w/w pojemniki:
1- sprzedaż nowych metalowych pojemników o pojemności 80l,
2- najem pojemnika o pojemności 80l według następującej odpłatności:

Wielkość pojemnikaCena sprzedaży brutto 1 szt. nowego pojemnika w cenie zakupu (zł.)
Dzierżawa brutto 1szt. pojemnika w skali miesiąca.
80l95,942,00

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za dzierżawę pojemników metalowych należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gozdowo nr 18 9015 0001 2001 3900 0299 0038 lub gotówką u inkasentów, którymi są: Robert Lubiński, Arkadiusz Jankowski.

Selektywna zbiórka odpadów zawierających popioły paleniskowe

Selektywna zbiórka popiołów pochodzących z palenisk, może być realizowana poprzez ich gromadzenie:
w odpowiednich pojemnikach  
Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie   ul. K. Gozdawy 12, w godzinach pracy Zakładu (od 7.00 do 15.00). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Zakładu lub pod numerem telefonu  24 2762539.
 
UWAGA !! : Ze względu na gromadzenie przez mieszkańców gminy popiołu paleniskowego w pojemnikach 120 a nawet 240 litrów uprzejmie informuję, że ze względu na wagę pojemnika, POPIÓŁ GROMADZONY W POJEMNIKACH WIĘKSZYCH NIŻ 80 LITRÓW NIE BĘDZIE ZABIERANY PRZEZ GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOZDOWIE SPRZED PAŃSTWA  POSESJI. 

Popioły  odbierane są z terenu miejscowości GOZDOWO i LELICE.
Popioły paleniskowe odbiera od Państwa Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Popioły odbierane są w drugi i ostatni czwartek miesiąca w okresie od listopada do kwietnia.
Popioły odbierane są w ostatni czwartek miesiąca w okresie od maja do października.
 
Pojemniki  z popiołem należy wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów  najpóźniej do godziny 8,00.

Uwaga !  
W przypadku stwierdzenia w workach lub pojemniku na popiół innych odpadów (np. ulegających biodegradacji  - obierki, i innych  np. papier, szkło, plastik, itp.) bądź dostawiane będą worki lub pojemniki zawierające inne odpady, odpady te nie będą zabierane.  
 
Każdy z mieszkańców Gminy Gozdowo może własnym transportem dostarczyć  na teren bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie ul. K. Gozdawy 12,  każdą ilość popiołów. Popiół należy dostarczyć w dni robocze w godzinach 7.00- 15.00 i rozładować w miejscu wskazanym przez pracownika Zakładu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.