Informacja dla Interesantów GZGK w Gozdowie

Autor: Patryk Karolkowski

Data publikacji: 2020-05-22 13:33:13INFORMACJA

Informuję, iż od dnia 01.06.2020 inkasenci Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie powrócą do pracy w terenie. Będą dokonywać rozliczeń zgodnie z dotychczasowym grafikiem. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i Usługobiorców, proszę o umożliwienie dokonania realnych odczytów zachowując rekomendowany dystans. Jeżeli obecność naszych pracowników budzi Państwa obawy, proszę o dokonanie odczytu osobiście i podanie go telefonicznie inkasentowi, ewentualnie telefonicznie do biura GZGK 24 276 25 39 lub mailowo na adres biuro.gzgk@gozdowo.info  uwzględniając dwumiesięczny okres rozliczeniowy.

Pracownicy GZGK w Gozdowie będą nadal wymieniać wodomierze przewidziane do wymiany legalizacyjnej w bieżącym roku. W przypadku chęci zweryfikowania stanu wodomierza w momencie wymiany, proszę o zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników GZGK

Zachęcam nadal do korzystania z możliwości składania ewentualnych wniosków, dotyczących spraw związanych z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną, drogą elektroniczną na adres biuro.gzgk@gozdowo.info  Pracownicy Gminnego Zakładu służą pomocą pod nr telefonów: 24 276 25 39 (rozliczenia, wymiana wodomierzy głównych, sprawy związane z eksploatacją).

Podobnie jak dotychczas, zlecenia związane z działalności wodociągowo-kanalizacyjną, rozpatrywane będzie każdorazowo pod kątem bezpieczeństwa Usługobiorcy i pracownika.